فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) http://ferekans-tafakor.mihanblog.com 2018-02-24T04:14:20+01:00 text/html 2018-02-09T12:43:52+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) تحصیل رایگان آقازاده ها در خارج از کشور http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/717 <span style="font-family: BNazanin_Mehr; text-align: justify;"><font size="3" style="" color="#cc0000"><b style="">بحث تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور موضوعی است که هرازگاهی مورد بحث قرار می‌گیرد، رسانه‌ای می‌شود و دوباره مانند سایر موضوعات و سوژه‌ها به بایگانی سپرده می‌شود.</b></font></span> text/html 2018-02-09T12:16:45+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) تازه‌ترین رخت تورم بر تن اقتصاد ایران http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/716 <div class="newsTitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline;"><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: NassimBold; line-height: 30px; margin: 0px; font-size: 21px; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right;"><div class="newsPhoto" style="color: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; text-align: start;"><img src="https://images.khabaronline.ir/images/2017/9/position50/16-1-4-1054981892139-70398282.jpg" class="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 4px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.42857; font-family: inherit; display: block; background: rgb(238, 238, 238); border-radius: 0px; transition: border 0.2s ease-in-out; float: left;"></div><div class="leadCont" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; text-align: start;"><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 22px; font-family: Nassim, tahoma; vertical-align: baseline; font-size: 13px !important;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit;"><font color="#660000">گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ منتشر شد.</font></span></p></div></h2></div> text/html 2018-02-09T11:23:18+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) سرمایه گذاری بورس سهام و کالا http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/714 <div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(171, 203, 227); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font color="#660000" style="" size="3">سرمایه‌گذاری عبارت است از «واگذاری منابع، به انتظار و توقع کسب سود». بنابراین سرمایه‌گذاری در بورس سهام و سرمایه‌گذاری به صورت خرید قرارداد آتی جو یا مس یا نفت‌خام فرق ماهوی با یکدیگر ندارند.</font></span></div> text/html 2018-02-09T11:05:13+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) خلیج فارس http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/713 <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 700;"><font color="#cc0000">مقالات گوناگون پیرامون خلیج فارس</font></span> <div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 700;"><br></span></div><div><div class="product_name" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; padding: 35px 65px 0px 0px;"><br></div><div class="breadcrumb" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></div><div class="product_detail" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; width: 656px;"><div class="product_right" style="float: right; width: 216px; padding: 0px 50px 0px 0px;"><div class="product_pic"><a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/11392/khalijefars-500x500.jpg" title="مقالات گوناگون پیرامون خلیج فارس" class="thickbox" rel="gallery" style="text-decoration-line: none; border: none;"><img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/11392/khalijefars-160x250.jpg" title="مقالات گوناگون پیرامون خلیج فارس" alt="مقالات گوناگون پیرامون خلیج فارس" id="image" style="border: none;">&nbsp;</a><br><p class="large" style="margin-top: 0px; font-size: 9px; color: rgb(161, 161, 161); font-weight: bold;">برای بزرگنمایی کلیک کنید</p></div><div class="product_compare" style="font-size: 9px; color: rgb(161, 161, 161);">انتخاب برای مقایسه:&nbsp;<input type="checkbox" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></div><div class="product_rate" style="margin: 5px 0px 0px;"></div><div class="product_review" style="width: 216px;"></div></div><div class="product_left" style="width: 340px; margin-right: 286px; background-color: rgb(213, 213, 213); padding: 20px 30px 0px 0px; border-top-right-radius: 20px; border-bottom-right-radius: 20px;"><div class="product_info"><div class="poduct_price"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; color: rgb(131, 131, 131); font-weight: bold;">قیمت :&nbsp;<span style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal !important;">70,000ریال</span></p></div><div class="prodcut_stock"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; color: rgb(131, 131, 131); font-weight: bold;">دسترسی :&nbsp;<span style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal !important;">موجود</span></p></div><div class="prodcut_model"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; color: rgb(131, 131, 131); font-weight: bold;">نویسنده :&nbsp;<span style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal !important;">سید ابوالفضل حسینی</span></p></div></div><div class="product_buy"><form action="http://www.nashrenazari.com/index.php?route=checkout/cart" method="post" enctype="multipart/form-data" id="product" style="padding: 0px; margin: 0px; display: inline;"><div></div></form></div><div class="hr_left_gray" style="background: url(&quot;../image/box_gray_hr.jpg&quot;) repeat-x; width: 323px; height: 2px; margin: 30px 0px;"></div><div class="product_describe"><p style="margin-top: 0px;"></p><p style="margin-top: 0px;"></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; text-align: right;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">* پیشینه تاریخی خلیج فارس</span></strong></span></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; text-align: right;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">* موقعیت استراتژیک خلیج فارس</span></span></strong></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; text-align: right;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">* نقش ایران در خلیج فارس</span></span></strong></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; text-align: right;"><span style="font-size: 16px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; text-align: right;"><span style="font-size: 16px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تعداد صفحه :&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160);">96</span></span></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; text-align: right;"><span style="font-size: 16px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">موارد مورد بحث :&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160);">تاریخ تحولات خلیج فارس، رقابت قدرت ها در خلیج فارس، اکتشافات و استخراج نفت، کشورهای خلیج فارس و ...</span></span></span></p></div><div class="hr_left_gray" style="background: url(&quot;../image/box_gray_hr.jpg&quot;) repeat-x; width: 323px; height: 2px; margin: 30px 0px;"></div><div class="product_demo"></div><div class="hr_left_gray" style="background: url(&quot;../image/box_gray_hr.jpg&quot;) repeat-x; width: 323px; height: 2px; margin: 30px 0px;"></div><div class="prodcut_tags"></div></div></div></div> text/html 2018-01-27T07:43:54+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) جریان شناسی فمینیسم اسلامی http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/712 <div class="product_name" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; padding: 35px 65px 0px 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">جریان شناسی فمینیسم اسلامی</span></div><div class="breadcrumb" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></div><div class="product_detail" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; width: 656px;"><div class="product_right" style="float: right; width: 216px; padding: 0px 50px 0px 0px;"><div class="product_pic"><a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/0000000000000000852-500x500.jpg" title="جریان شناسی فمینیسم اسلامی" class="thickbox" rel="gallery" style="text-decoration: none; border: none;"><img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/0000000000000000852-160x250.jpg" title="جریان شناسی فمینیسم اسلامی" alt="جریان شناسی فمینیسم اسلامی" id="image" style="border: none;">&nbsp;</a></div><div class="product_pic"><input type="checkbox"></div><div class="product_rate" style="margin: 5px 0px 0px;"></div><div class="product_review" style="width: 216px;"></div></div><div class="product_left" style="width: 340px; margin-right: 286px; background-color: rgb(213, 213, 213); padding: 20px 30px 0px 0px; border-top-right-radius: 20px; border-bottom-right-radius: 20px;"><div class="product_info"><div class="poduct_price"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; color: rgb(131, 131, 131); font-weight: bold;">قیمت :&nbsp;<span style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal !important;">120,000ریال</span></p></div><div class="prodcut_stock"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(131, 131, 131);">ناشر : </span><font color="#000099">انتشارات نظری 88102775</font></p></div><div class="prodcut_model"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px;"><b style="color: rgb(131, 131, 131);">نویسنده :&nbsp;</b><span style="font-size: 11px;"><b><font color="#ff0000">نفیسه عقدائی</font></b></span></p></div></div><div class="product_buy"><form action="http://www.nashrenazari.com/index.php?route=checkout/cart" method="post" enctype="multipart/form-data" id="product" style="padding: 0px; margin: 0px; display: inline;"><div></div></form></div><div class="hr_left_gray" style="background-image: url(http://www.nashrenazari.com/catalog/view/theme/vahid/image/box_gray_hr.jpg); width: 322.9971618652344px; height: 2px; margin: 30px 0px; background-repeat: repeat no-repeat;"></div><div class="product_describe"><p style="margin-top: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>* مبانی، اندیشه، مفهوم و تاریخچه فمینیسم<br></strong></span></p><p style="margin-top: 0px;">تعداد صفحات :&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">152</span></p><p style="margin-top: 0px;">موارد مورد بحث :&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">معنی و مفهوم فمینیسم، تشکیل فمینیسم، امواج جهانی فمینیسم، رویکرد فمینیسم در نظام خانواده و جامعه، فمینیسم اسلامی، زن از منظر فمینیسم، حقوق مرد و زن، دیدگاه‌ها، فمینیسم و اسلام و ....</span></p></div><div class="hr_left_gray" style="background-image: url(http://www.nashrenazari.com/catalog/view/theme/vahid/image/box_gray_hr.jpg); width: 322.9971618652344px; height: 2px; margin: 30px 0px; background-repeat: repeat no-repeat;"></div><div class="product_demo"></div></div></div> text/html 2018-01-27T07:29:28+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) ای کاش مسئولان اجاره نشین بودند/فقر و کفر همسایه‌اند http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/711 <strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; background-color: rgb(56, 105, 13); line-height: 24px; font-family: IRAN, Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font color="#ffffff">طبقات محروم و مستضعف، یعنی همان طبقه ای كه انقلاب كردند، به ستوه آمده اند</font></strong><img src="http://www.sedayemazlomin.ir/media/k2/items/cache/40d0140983445f5e86b79526fd64258c_L.jpg" alt="ای کاش مسئولان اجاره نشین بودند/فقر و کفر همسایه‌اند" style="border: 0px; height: auto; max-width: 80%; vertical-align: middle; color: rgb(128, 128, 128); font-family: IRAN-Sans, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: center; max-height: 350px;"> text/html 2018-01-27T07:16:27+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) رضایت و وفاداری مشتری http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/710 <span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 18.18181800842285px; line-height: 33.3238639831543px; text-align: justify; text-indent: 18.933334350585938px; background-color: rgb(171, 203, 227);"><b><font color="#330000">با ارتقای توانمندی ها و شایستگی های فردی به منظور تامین رضایت مشتریان، کارکنان قادر خواهند بود با بهبود عملکرد سازمانی، قدرت و ارزش خویش را در انعقاد قرارداد و معاهده های کاری و تجاری بهبود دهند.</font></b></span> text/html 2018-01-22T15:29:15+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب جدید برای فروشندگان حرفه ای http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/706 <div class="product_name" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; padding: 35px 65px 0px 0px;">ابداع مدل ملی شاخص رضایت مشتری</div><div class="breadcrumb" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></div><div class="product_detail" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; width: 656px;"><div class="product_right" style="float: right; width: 216px; padding: 0px 50px 0px 0px;"><div class="product_pic"><a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/00000000006452-500x500.jpg" title="ابداع مدل ملی شاخص رضایت مشتری" class="thickbox" rel="gallery" style="text-decoration: none; border: none;"><img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/00000000006452-160x250.jpg" title="ابداع مدل ملی شاخص رضایت مشتری" alt="ابداع مدل ملی شاخص رضایت مشتری" id="image" style="border: none;">&nbsp;</a><br><p class="large" style="margin-top: 0px; font-size: 9px; color: rgb(161, 161, 161); font-weight: bold;">برای بزرگنمایی کلیک کنید</p></div><div class="product_compare" style="font-size: 9px; color: rgb(161, 161, 161);">انتخاب برای مقایسه:&nbsp;<input type="checkbox"></div><div class="product_rate" style="margin: 5px 0px 0px;"></div><div class="product_review" style="width: 216px;"></div></div><div class="product_left" style="width: 340px; margin-right: 286px; background-color: rgb(213, 213, 213); padding: 20px 30px 0px 0px; border-top-right-radius: 20px; border-bottom-right-radius: 20px;"><div class="product_info" style="font-size: 10.909090995788574px;"><div class="poduct_price"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; color: rgb(131, 131, 131); font-weight: bold;">قیمت :&nbsp;<span style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal !important;">190,000ریال</span></p></div><div class="prodcut_stock"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(131, 131, 131);">ناشر :</span><font color="#000099"> انتشارات نظری 88102775</font></p></div><div class="prodcut_model"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px;"><b style="color: rgb(131, 131, 131);">نویسنده :&nbsp;</b><span style="font-size: 11px;"><b><font color="#990000">احمد حافظی</font></b></span></p></div></div><div class="product_describe" style="font-size: 10.909090995788574px;"><p style="margin-top: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>* تأثیر مدل‌های اساسی و فراگیر برای رضایت مشتری<br></strong></span></p><p style="margin-top: 0px;">تعداد صفحات :&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">296</span></p><p style="margin-top: 0px;">موارد مورد بحث :&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">مدل های نظری در پژوهش علمی، مدل‌های سنجش رضایت مشتری، روششناسی، فرایند اجرایی CSM، مدل های شاخص، انواع مشتری، استانداردها و</span>&nbsp;...</p><div><br></div></div></div></div> text/html 2018-01-16T15:04:21+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) برگزاری مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی با موضوع نماز http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/702 <span style="font-family: shabnam; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify;"><b><font color="#660000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">به گزارش روابط عمومی&nbsp; و امور استان ها ستاد اقامه نماز</span> در گزارشی روابط عمومی</font><font color="#993399"> اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات و شمال تهران</font><font color="#660000"> عنوان نمود :&nbsp; به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مسابقه بزرگی در این رابطه با همکاری</font><font color="#000099"> انتشارات نظری</font><font color="#660000"> و &nbsp;سازمان ها و دستگاه های فرهنگی برگزار می گردد.</font></b></span> text/html 2018-01-14T12:38:05+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/692 <img alt="مسابقه سراسری کتاب خوانی " src="http://oumghandisheh.ir/uploadfile/file_portal/site_2075_web/file_portal_end/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/2672.JPG" class="image_news" style="transition: all 200ms ease-in-out; -webkit-transition: all 200ms ease-in-out; border: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%; font-family: Google, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"> text/html 2018-01-14T12:37:50+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب " انسان برتر " http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/701 <div class="product_name" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; padding: 35px 65px 0px 0px;"><br></div><div class="breadcrumb" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></div><div class="product_detail" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; width: 656px;"><div class="product_right" style="float: right; width: 216px; padding: 0px 50px 0px 0px;"><div class="product_pic"><a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/00000000584-500x500.jpg" title="انسان برتر" class="thickbox" rel="gallery" style="text-decoration: none; border: none;"><img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/00000000584-160x250.jpg" title="انسان برتر" alt="انسان برتر" id="image" style="border: none;">&nbsp;</a><br><p class="large" style="margin-top: 0px; font-size: 9px; color: rgb(161, 161, 161); font-weight: bold;"><br></p></div><div class="product_rate" style="margin: 5px 0px 0px;"></div><div class="product_review" style="width: 216px;"></div></div><div class="product_left" style="width: 340px; margin-right: 286px; background-color: rgb(213, 213, 213); padding: 20px 30px 0px 0px; border-top-right-radius: 20px; border-bottom-right-radius: 20px;"><div class="product_info" style="font-size: 10.909090995788574px;"><div class="poduct_price"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; color: rgb(131, 131, 131); font-weight: bold;">قیمت :&nbsp;<span style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal !important;">200,000ریال</span></p></div><div class="prodcut_stock"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(131, 131, 131);">ناشر :</span><font color="#000099"> انتشارات نظری 88102775</font></p></div><div class="prodcut_model"><p style="margin-top: 0px; font-size: 10px; color: rgb(131, 131, 131); font-weight: bold;">نویسنده :&nbsp;<span style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal !important;">رضا رنجبر</span></p></div></div><div class="product_buy" style="font-size: 10.909090995788574px;"><form action="http://www.nashrenazari.com/index.php?route=checkout/cart" method="post" enctype="multipart/form-data" id="product" style="padding: 0px; margin: 0px; display: inline;"><div></div></form></div><div class="hr_left_gray" style="background-image: url(http://www.nashrenazari.com/catalog/view/theme/vahid/image/box_gray_hr.jpg); width: 322.9971618652344px; height: 2px; margin: 30px 0px; font-size: 10.909090995788574px; background-repeat: repeat no-repeat;"></div><div class="product_describe" style="font-size: 10.909090995788574px;"><p style="margin-top: 0px;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">* رمز و رازهای انسان برتر</span></strong></p><p style="margin-top: 0px;">تعداد صفحات :&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">192</span></p><p style="margin-top: 0px;">موارد مورد بحث :&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">بازسازی شخصیت،بازیگر خودساخته،قدرت،توان جنگیدن،خردمندی،شکار لحظه ای،فرشته شانس،مسوولیت،اسرار برتری،سعادت و ثروت،هنر آغاز،نیروهای پنهان و ....</span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></div></div></div></div> text/html 2018-01-14T12:15:46+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) شهریار شهری 4000ساله http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/700 <span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 19px; text-align: justify;"><b><font color="#660000">شهرستان سر سبز و زیبای</font><font color="#ff0000"> شهریار</font><font color="#660000"> یکی از شهرستان‌های غربی استان تهران است که با وسعتی بیش از 1300 کیلومتر مربع و در ارتفاع 1160 متری از سطح دریا واقع است.</font></b></span> text/html 2018-01-14T11:22:53+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) عضویت در کانال تلگرام انتشارات نظری http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/699 <h1><a href="http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/510" rel="bookmark">عضویت در کانال تلگرام انتشارات نظری</a></h1><p class="author">&nbsp;</p><p style="text-align: right;"><font color="#FF0000" size="2">کاربران محترم از طریق لینک زیر می توانند به کانال تلگرام انتشارات نظری دسترسی یابند :</font></p><p style="text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 11pt; line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);"><a href="https://telegram.me/Publishernazari"><br></a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 11pt; line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);"><a href="https://telegram.me/Publishernazari">https://telegram.me/Publishernazari</a></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 11pt; line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 205);"><a href="https://telegram.me/Publishernazari"><br></a></span></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><strong></strong><font color="#993300"><strong>با تشکر و سپاس</strong></font></span></p><span dir="LTR"><strong><font color="#993300">روابط عمومی </font><font color="#000099">انتشارات نظری</font></strong></span> text/html 2018-01-14T11:04:32+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) تاریخچه اسلامشهر http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/698 <div class="UABC" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 0px; padding: 10px 10px 10px 5px; list-style-type: none; text-align: justify; display: table; clear: both; line-height: 1.5;"><img src="http://anobanini.ir/pic/map/tehran.jpg" alt="اسلامشهر" title="نقشه" width="470" height="290" style="font-size: 8.2pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; text-align: right;">م</div> text/html 2018-01-11T06:37:52+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) زندگی تجملاتی آقازاده ها http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/697 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: font1; font-size: 18px; text-align: right;"><b><font color="#660000"><span style="background-color: rgb(251, 251, 251);">عروسی های پر از اسراف و تجمل گرایی تا اتومبیل لوکس و پنت هاوس های آنچنانی، همه و همه از مواردی هستند روال عادی</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"> زندگی آقازاده ها</span><span style="background-color: rgb(251, 251, 251);"> شده است؛ آقازاده هایی که بعد از انواع تجملگرایی، رانت وفساد نهایت اسمی که از آنها برده می شود، آقازاده است.</span></font></b></span></div>