فرکانس تفکر (ارتعاش اندیشه) http://ferekans-tafakor.mihanblog.com 2019-08-19T09:13:15+01:00 text/html 2019-08-10T13:33:16+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) زنان برتر ایران زمین http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/833 <span itemprop="articleBody"><img class="img-rounded img-responsive" src="https://www.otaghkhabar24.com/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1397/05/02/pic-181809-1532427193.jpg?itok=KkbHTabt" alt=" کتاب زنان برتر ایران زمین" title=" کتاب زنان برتر ایران زمین" width="336" height="480"></span> text/html 2019-08-05T13:17:23+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) تقدیر از نویسندگان برتر انتشارات نظری http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/832 <div class="news_top_r_bottom"> <div class="rutitr_news2" style="text-align: center; margin: 10px 0px 5px;"><font color="#990000"><b>انتشارات نظری با همکاری فرهنگ‌سرای رسانه برگزار می‌کند؛‌</b></font></div><font color="#990000"><b> </b></font><div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <font color="#990000"><a class="news" href="http://fhnews.ir/fa/news/102325/تقدیر-از-نویسندگان-برتر-انتشارات-نظری-با-آرای-مردمی"> تقدیر از نویسندگان برتر انتشارات نظری با آرای مردمی </a></font> </h1> </div><font color="#990000"><b> </b></font></div><font color="#990000"><b> </b></font><div class="subtitle2" style="margin-bottom: 10px;"><font color="#990000"><b>فرهنگ‌سرای رسانه با انتشار فراخوان «پایش و ستایش» از نویسندگان خواست تا با معرفی آثار خود در نظرسنجی مردمی این جشنواره شرکت کنند.</b></font></div> text/html 2019-08-03T14:46:43+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) دیباچه موفقیت http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/831 <h1 dir="RTL"><b><span style="font-family:IRPooya;color:windowtext" lang="FA"> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp; سخنان تأثیرگذار</span></b><b><u><span style="font-family:IRPooya;color:windowtext" lang="FA"> </span></u></b></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:26.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none"> <span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:24.0pt;font-family:IRPooya" lang="FA">اگر می خواهید حرفهایتان بر روی ذهن افراد تاثیرگذار باشند در وهله اول باید به گفته های خود ایمان داشته باشید اگر پلی از اعتماد و باور بین شما و مخاطبان وجود نداشته باشد سخنان شما بی تاثیر بوده و بازدهی خوبی نخواهد داشت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"> <span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">&nbsp;</span></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:double gray 4.5pt;mso-border-themecolor: background1;mso-border-themeshade:128;mso-border-top-alt:thick-thin-small-gap; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap;mso-border-bottom-alt:thin-thick-small-gap; mso-border-right-alt:thick-thin-small-gap;mso-border-color-alt:gray;mso-border-themecolor: background1;mso-border-themeshade:128;mso-border-width-alt:4.5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217"> <p class="a1" dir="RTL" style="text-indent: 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: none; padding: 0in;"> <span style="font-size: 16.0pt;font-family:IRPooya;color:windowtext" lang="AR-SA">شما بدون تسلط برخود نمیتوانید فاتح دیگران باشید.</span></p> <p class="a2" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: none; padding: 0in;"> <span style="font-size:12.0pt" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:IRPooya" lang="FA">&nbsp;کیم ووجونگ</span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"> <span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">&nbsp;</span></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:double gray 4.5pt;mso-border-themecolor: background1;mso-border-themeshade:128;mso-border-top-alt:thick-thin-small-gap; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap;mso-border-bottom-alt:thin-thick-small-gap; mso-border-right-alt:thick-thin-small-gap;mso-border-color-alt:gray;mso-border-themecolor: background1;mso-border-themeshade:128;mso-border-width-alt:4.5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217"> <p class="a1" dir="RTL" style="text-indent: 0in; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: none; padding: 0in;"> <span style="font-size: 16.0pt;font-family:IRPooya;color:windowtext" lang="AR-SA">همه ی آدمها به تغییر دادن دنیا فکرمیکنند اما هیچ کس به تغییر دادن&nbsp; خودش فکر نمی کند.</span></p> <p class="a2" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: none; padding: 0in;"> <span style="font-size:12.0pt; font-family:IRPooya" lang="FA">&nbsp;تولستوی</span></p> </div> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:0in;line-height:26.0pt;mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:24.0pt; font-family:IRPooya" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:0in;line-height:26.0pt;mso-line-height-rule: exactly">&nbsp; <span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:24.0pt; font-family:IRPooya" lang="FA"><br></span></p> text/html 2019-08-03T14:40:11+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) ساعت بی قراری در فرهنگسرای شهریار http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/830 <div align="justify"><font color="#990000">&nbsp; *&nbsp; <span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 11pt;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 22px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; direction: rtl;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; unicode-bidi: embed;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Calibri, sans-serif;"><b style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span dir="LTR" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 14pt;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 28px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Arial, sans-serif;"></span></span></span></b><b style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 28px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Arial, sans-serif;">بخشی از سخنرانی " جعفر حاجی کریم نظری" مدیر مسوول انتشارات نظری در آیین رونمایی کتاب شعر "ساعت بی قراری" اثر کبری مینایی جاوید (مینا) در فرهنگسرای استاد شهریار <br><br></span></span></span></b></span></span></span></span></span></font><p dir="RTL" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 8pt; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"> <span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 11pt;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 22px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; direction: rtl;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; unicode-bidi: embed;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Calibri, sans-serif;"><b style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span dir="LTR" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 14pt;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 28px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Arial, sans-serif;"><img alt="" src="http://oumghandisheh.ir/uploadfile/file_portal/site_2075_web/file_portal_end/بخش-محتوایی-سایت/بخش-خبری/خبر-و-مصاحبه/10311.jpg" width="400" height="267"></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p><br><font color="#990000"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 11pt;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 22px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; direction: rtl;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; unicode-bidi: embed;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Calibri, sans-serif;"><b style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 28px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Arial, sans-serif;"></span></span></span></b></span></span></span></span></span></font></div> text/html 2019-08-03T14:33:42+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) دنیایی عجیب در زاد روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/829 <p dir="RTL" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"> <span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; color: rgb(44, 62, 80);"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 16px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; direction: rtl;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; unicode-bidi: embed;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;" lang="FA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><br></span></span></span></span></span></strong></span></span><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; color: rgb(44, 62, 80);"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 16px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; direction: rtl;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; unicode-bidi: embed;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;" lang="FA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><br></span></span></span></span></span></strong></span></span><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; color: rgb(44, 62, 80);"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 16px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; direction: rtl;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; unicode-bidi: embed;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;" lang="FA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; color: rgb(44, 62, 80);"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 16px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; direction: rtl;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; unicode-bidi: embed;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;" lang="FA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: &quot;B Zar&quot;;">*&nbsp;<font color="#CC0000"> قسمتی از سخنان " جعفر حاجی کریم نظری" در فرهنگسرای شهریار به مناسبت زاد روز میلاد حضرت فاطمه معصومه "سلام الله علیها" ، روز دختر و رونمایی از کتاب "دنیای عجیب"، اثر دختر نوجوان " ستایش علی رضا لو"</font><br></span></span></span></span></span></strong></span></span><br><img alt="" src="http://oumghandisheh.ir/uploadfile/file_portal/site_2075_web/file_portal_end/بخش-محتوایی-سایت/بخش-خبری/خبر-و-مصاحبه/01.jpg" width="400" height="267"></span></span></span></span></span></strong></span></span></p> text/html 2019-08-03T14:22:48+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب اتاق فکر در " 1 " گام http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/828 <a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/-----------000258794-500x500.jpg" title="اتاق فکر در یک گام" class="thickbox" rel="gallery"> <br><font color="#000000"><b>کتاب اتاق فکر در " 1 " گام</b></font><br><img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/-----------000258794-160x250.jpg" title="اتاق فکر در یک گام" alt="اتاق فکر در یک گام" id="image"><br><br> </a> text/html 2019-08-03T14:17:48+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب "بن بست فراموشی" http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/827 <div class="product_name"><font color="#3333FF"><b>بن بست فراموشی</b></font></div> <div class="product_right"> <div class="product_info"> <a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/---------258741-500x500.jpg" title="بن بست فراموشی" class="thickbox" rel="gallery"> <img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/---------258741-160x250.jpg" title="بن بست فراموشی" alt="بن بست فراموشی" id="image"> </a> <div class="prodcut_stock"> <p><span>ناشر : <font color="#000099"><b>انتشارات نظری 88102775</b></font><br></span></p> </div> <div class="prodcut_model"> <p>نویسنده : <font color="#FF0000"><b><span>حانیه امامی</span></b></font></p> </div> <div class="prodcut_manufacturer"> </div> </div></div> <div class="product_buy"> <form action="http://www.nashrenazari.com/index.php?route=checkout/cart" method="post" enctype="multipart/form-data" id="product"> <div class="content"> <a id="add_to_cart" class="button"><span></span></a> </div> <div> </div> </form> </div> <div class="product_describe"><p> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#00f;"><strong>* شعر فارسی-قرن 14</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#f00;"><strong><br>موارد مورد بحث:</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;">اشعار نو در قالب 90 بن بست</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">( تنهایی،حسرت،دلتنگی،بی قراری و ...)</span></p> </div> text/html 2019-07-08T12:35:25+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب پیشرفت سریع با ضربه تراپی (به شیوه بناساز=BTT) http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/825 <div class="book-page-title"><h1><br></h1></div><div class="book-details-right"><a class="book-cover" href="https://www.ketabrah.ir/img/l/7907925327208691.jpg" title="دانلود کتاب پیشرفت سریع با ضربه تراپی (به شیوه بناساز=BTT)"><img src="https://www.ketabrah.ir/img/s/7907925327208691.jpg" alt="دانلود کتاب پیشرفت سریع با ضربه تراپی (به شیوه بناساز=BTT)"><div class="book-cover-img-zoom"><br><h1><font size="2">انتشارات نظری 88102775</font><br></h1><br></div></a></div> text/html 2019-07-08T12:19:27+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب آزمایش‌های فیزیک برای کودکان http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/824 <div class="book-page-title"><h1><font color="#333333" size="2">کتاب آزمایش‌های فیزیک برای کودکان</font></h1></div><a class="book-cover" href="https://www.ketabrah.ir/img/l/4075431025081992.jpg" title="دانلود کتاب آزمایش‌های فیزیک برای کودکان"><img src="https://www.ketabrah.ir/img/s/4075431025081992.jpg" alt="دانلود کتاب آزمایش‌های فیزیک برای کودکان"><div class="book-cover-img-zoom"><font color="#333333"><b>انتشارات نظری 88102775</b></font><br></div></a> text/html 2019-07-08T11:28:40+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) دکتر محمود حسابی http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/823 <div align="justify"><font color="#330000"><b><span style="text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">زنده یاد دكتر محمود حسابی (1371 </span><span style="text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;" lang="FA">–</span><span style="text-align: justify; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA"> 1281) &nbsp;فیزیكدان ایرانی، در تهران زاده شد . پدر و مادرش از مردم تفرش بودند. خانوادهء او به كارهای دولتی و سیاسی اشتغال داشتند و آثار خدمات آبادانی مانند قنات و مسجد از جد ایشان در تهران موجود است.</span> </b></font></div> text/html 2019-07-06T12:46:58+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) برنامه ریزی به شیوه Zipkonkoor http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/822 <div class="book-page-title"><h1><font size="2">&nbsp;کتاب برنامه ریزی به شیوه Zipkonkoor</font></h1></div><div class="book-details-right"><a style="visibility: visible;" class="book-cover" href="https://www.ketabrah.ir/img/l/3808785355849854.jpg" title="دانلود کتاب برنامه ریزی به شیوه Zipkonkoor"><font size="2"><img style="opacity: 1;" src="https://www.ketabrah.ir/img/s/3808785355849854.jpg" alt="دانلود کتاب برنامه ریزی به شیوه Zipkonkoor"></font><div class="book-cover-img-zoom"><br>نشر : انتشارات نظری<br></div></a></div> text/html 2019-06-04T09:17:03+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب "ساختار آموزش نوین و امروزی" http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/820 <div class="product_name"><font color="#33CC00"><b>ساختار آموزش نوین و امروزی</b></font></div> <div class="product_right"> <div class="product_pic"> <a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/------321456-500x500.jpg" title="ساختار آموزش نوین و امروزی" class="thickbox" rel="gallery"> <img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/------321456-160x250.jpg" title="ساختار آموزش نوین و امروزی" alt="ساختار آموزش نوین و امروزی" id="image"> </a> <br> </div><br> <div class="product_rate"> </div> <div class="product_review"> </div> </div> <div class="product_info"> <div class="poduct_price"> <p>قیمت : <span>230,000ریال</span></p> </div> <div class="prodcut_stock"> <p><span>ناشر : <font color="#000099"><b>انتشارات نظری 88102775</b></font><br></span></p> </div> <div class="prodcut_model"> <p>نویسنده : <font color="#CC0000"><b><span>پریسا آقارفیعی</span></b></font></p> </div> <div class="prodcut_manufacturer"> </div> </div> <div class="product_buy"> <form action="http://www.nashrenazari.com/index.php?route=checkout/cart" method="post" enctype="multipart/form-data" id="product"> <div class="content"> <a id="add_to_cart" class="button"><span></span></a> </div> <div> </div> </form> </div> <div class="product_describe"><p> <span style="color:#00f;"><strong><span style="font-size:14px;">* نظریه ها و هدف های کاربردی در نظام آموزشی</span></strong></span></p> <p> <span style="color:#f00;"><span style="font-size:14px;">موارد مورد بحث :</span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;">آموزش و پرورش،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">فراتجدد در آموزش،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">تحولات آموزشی،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">تاریخچه آموزش و پرورش،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">آموزش نوین،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">تحولات اداری و سازمانی،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">تربیت معلم،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">مدارس ایران از قدیم تا حال،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">کتب درسی،</span></p> <p> <span style="font-size:14px;">آموزش مجازی و ...</span></p> </div> text/html 2019-06-04T09:07:05+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) کتاب "عمق های اندیشه" http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/819 <div class="product_name"><font color="#663300"><b>عمق های اندیشه</b></font></div> <div class="product_right"> <div class="product_compare"> <a href="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/-----654789-500x500.jpg" title="عمق های اندیشه" class="thickbox" rel="gallery"> <img src="http://www.nashrenazari.com/image/cache/data/-----654789-160x250.jpg" title="عمق های اندیشه" alt="عمق های اندیشه" id="image"><br></a><br> </div> <div class="product_rate"> </div> <div class="product_review"> </div> </div> <div class="product_info"> <div class="poduct_price"> <p>قیمت : <span>110,000ریال</span></p> </div> <div class="prodcut_stock"> <p>ناشر : <b><font color="#000099">انتشارات نظری </font><font color="#3366FF">88102775</font></b><br><span></span></p> </div> <div class="prodcut_model"> <p>نویسنده : <font color="#993300"><b><span>رمضان صادقی مقدم</span></b></font></p> </div> <div class="prodcut_manufacturer"> </div> </div> <div class="product_buy"> <form action="http://www.nashrenazari.com/index.php?route=checkout/cart" method="post" enctype="multipart/form-data" id="product"> <div class="content"> <a id="add_to_cart" class="button"><span></span></a> </div> <div> </div> </form> </div> <div class="product_describe"><p> <span style="color:#00f;"><span style="font-size:14px;">* سرگذشت دانشمندان و مشاهیر</span></span></p> <p> <span style="color:#f00;"><span style="font-size:14px;">موارد مورد بحث:</span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;">سرگذشت های بزرگان علم و دانش ( دکتر محمود حسابی،پرفسورسمیعی،نیوتن،داروین،پاستور،انیشتین، ادیسون و ...)</span></p> </div> text/html 2019-06-04T07:31:51+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) یکصد و دومین نشست انجمن ادبیات داستانی شهرستان شهریار http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/818 <font color="#000099"><b> </b></font><p style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"> <font color="#000099"><b><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 14.98px;">*&nbsp;</span><span dir="RTL" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;" lang="AR-SA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 14.98px;">فرازی از سخنان&nbsp; <font color="#CC0000">جعفر حاجی کریم نظری</font> در رونمایی کتاب"حوض نقاشی" در فرهنگسرای استاد شهریار<br><br></span></span></span></span></span></span></b></font></p><p dir="RTL" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 8pt; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"> <img alt="" src="http://oumghandisheh.ir/uploadfile/file_portal/site_2075_web/file_portal_end/بخش-محتوایی-سایت/بخش-خبری/دیدگاه-های-استاد-جعفر-حاجی-کریم-نظری/photo_2019-05-17_14-40-05(2).jpg" width="300" height="267"></p><p style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><br><font color="#000099"><b><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span dir="RTL" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;" lang="AR-SA"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; line-height: 14.98px;"></span></span></span></span></span></span></b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font> text/html 2019-06-04T07:02:06+01:00 ferekans-tafakor.mihanblog.com فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه ) مهارت های سه گانه مدیریتی http://ferekans-tafakor.mihanblog.com/post/817 <p align="justify"> <b><font color="#663366"><span style="font-size:14px;">ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گفته اند و</span></font></b></p><b><font color="#663366"> </font></b><p align="justify"> <b><font color="#663366"><span style="font-size:14px;">قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود و کارایی این سازمان ها توسط</span></font></b></p><b><font color="#663366"> </font></b><div align="justify"><b><font color="#663366"><span style="font-size:14px;">کارکنان صورت می گیرد...</span></font></b></div>